Kamp u Tuheljskim toplicama

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama organizirao je kamp u Tuheljskim toplicama za svoje udruge članice u trajanju od 25. – 27. studenog 2016. godine.

Kamp je organiziran u sklopu treće godine provedbe trogodišnjeg programa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod nazivom „Kvalitetna edukacija udruga – put u nove izazove“.

I ove je godine težište predavanja na zakonske odrednice u pružanju socijalnih usluga i njihovim standardima. Najviše nas je zainteresiralo edukatvno predavanje Ozrena Catela i Marka Perkova iz Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre, na temu ”Sustav kvalitete u pružanju socijalnih usluga” gdje su se sudionici još jednom prisjetili podzakonskog akta Zakona o socijalnoj skrbi „Pravilnika o standardima kvalitete u pružanju socijalnih usluga“ .

Ivana Azenić Dubravčić prezentirala je postupak ugovaranja socijalnih usluga na primjeru vukovarske udruge.

Anica Ježić iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predstavila je „Novosti vezane za nastavak trogodišnjih programa i raspisivanje natječaja“.Pravnik Saveza Nebojša Bulka održao je predavanje na temu ”Zakonske odrednice u pružanju socijalnih usluga” na kojem je govorio o vrstama usluga, pravima korisnika na smještaju te minimalnim uvjetima potrebnim za pružanje socijalnih usluga. Izvanredna profesorica na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu dr.sc. Daniela Bratković održala je predavanje na temu ”Značaj aktivne podrške osobama s intelektualnim teškoćama u samostalnom stanovanju uz podršku, poludnevnim i dnevnim boravcima, klubovima i ostalim aktivnostima”. Darinka Pinjuh održala je kreativnu radionicu „Izrada čestitki i ukrasnih predmeta“ gdje su sudionici izrađivali čestitke i oslikavali drvene daščice te ih ukrašavali tehnikom decoupagea, a predsjednica Saveza mr.sc. Mirjana Jakovčev vodila je radionicu „Problematika i prijedlozi za poboljšanje pružanja podrške i usluga korisnicima“ na kojoj su predstavnici udruga osvijestili što za njih znači kvaliteta života, prikazali su hijerarhiju svojih životnih potreba na Maslowljevoj piramidi ljudskih potreba.

Andrea Gašpar, Patricija Karaman i Lorena Koštić vodile su radionicu samozastupanja za osobe s intelektualnim teškoćama pod nazivom „Kakav oblik podrške trebam u svakodnevnim aktivnostima“.  Radionica je obuhvaćala kreativan rad popunjavanjem plakata svakodnevnim jutarnjim, popodnevnim i večernjim aktivnostima koje osobe s intelektualnim teškoćama obavljaju kod kuće i u udruzi, crtanje, pisanje i natjecanje u postavljanju stola. Tu  je Udrugu Srce, korisnik Goran Kovačević ponosno predstavljao.

Predstavnici udruga „Svjetlo“ Zadar, „Neven“ Đakovo, „Latice“ Koprivnica i „Zvono“ Split predstavile su rad svojih udruga uz power point prezentacije.