Edukacijska radionica

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU, naš djelatnik Bojan Grbavac, prisustvovao je dvodnevnoj radionici na temu “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima financiranim u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF)”, koju su vodili treneri Udruge SMART Zvijezdana Schulz Vugrin i Igor Bajok.

Radionici su osim naše Udruge, prisustvovale i druge srodne udruge, uključujući i one koje se bave kulturom te predstavnici Grada Rijeke.