Nabavljena rehabilitacijska traka u sklopu projekta kojeg financira PGŽ

Zahvaljujući odobrenim sredstvima Primorsko-goranske županije u iznosu od 20.000 kn, koje smo dobili prijavom i odobrenjem našeg projekta “I ti to možeš”, nabavili smo rehabilitacijsku traku za naše korisnike.

Na taj način dobili su još jednu mogućnost organizirane fizičke aktivnosti, a uz sigurno vođenje kondicijskog trenera Gorana Petretića, umanjit će se mogućnost ozljeda.

U sklopu projekta nabavljena je i digitalna vaga kojom ćemo redovitim mjerenjem pratiti učinke ove naše aktivnosti.

U procesu nabave su i ostala manja pomagala za provedbu tjelovježbe (bučice).

Mirjana vježba na rehabilitacijskoj traci