Podjela zahvalnica

U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, održana je svečana podjela Nagrada i priznanja ZTK Rijeka za 2017. godinu. Nakon prezentacije aktivnosti i širenju tehničke kulture među mladima, dodjeljene su nagrade i priznanja za 2017. godinu  zaslužnim pojedincima udruga članica, te ostalim pravnim i drugim osobama koje su tijekom godina dale doprinos provedbi programa tehničke kulture grada Rijeke u organizaciji ZTK Rijeka. Ove godine su prvi put  dodjeljene i Zahvalnice Zajednice tehničke kulture Rijeka za dugogodišnju suradnju i tehničku potporu programima Zajednice. Među ostalima Zahvalnice su dodjeljene Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama «Srce» Rijeka i Dječjem domu «Tić» Rijeka.