Reciklaža

Materijal za tkanje većinom su trake, ostaci pri izradi trikotaže. Taj materijal koristimo za tkanje i šivanje torbi. Za tkanje prostirki i tepiha koristili smo reciklirane pamučne plahte. U akciji prikupljanja materijala za reciklažu i izradu traka uključili smo i roditelje.

Za recikliranje koristili smo trikotažne majice, a bilo je tu i ostataka od vune.