Svjetski dan bolesnika

Svjetski dan bolesnika obilježili smo sudjelovanjem na susretu Uprave KBC-a Rijeka i udruga koje djeluju na području zdravstvene skrbi građana PGŽ.

Ravnatelj KBC Rijeka prof.dr.sc. Davor Štimac, kroz interesantno predavanje, predstavio je buduću bolnicu za majku i dijete čija je izgradnja započela na području Trsata.