Reciklaža

Materijal za tkanje većinom su trake, ostaci pri izradi trikotaže. Taj materijal koristimo za tkanje i šivanje torbi. Za tkanje…