Financijski plan za 2017.godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU

RB VRSTA IZDATAKA/ TROŠKOVA IZNOS
1 Ljudski resusi
1.1. Plaće (bruto iznos) 100.800,00
1.1.1. Voditeljica aktivnosti 60.000,00
1.1.2. Stručna osoba (socijani radnik-stručno osposobljavanje) 40.800,00
1.2. Honorari (bruto iznosi) 51.000,00
1.2.1. Voditeljica Udruge – administrator, organizator 18.000,00
1.2.2. Vozač kombija 18.000,00
1.2.3. Stručnjaci raznih profila – logoped,zdravstveni,soc.radnik … 15.000,00
Ukupno ljudski resursi 252.600,00
2. Putni troškovi
2.1. Javni prijevoz – mjesečne karte 8.400,00
2.2. Cestarina 500,00
2.3. Noćenje (ljetovanje) 20.000,00
 Ukupno putni troškovi 28.900,00
3. Uredski i organizacijski troškovi
3.1. Najam ureda 18.000,00
3.2. Režije 13.200,00
3.2.1. Potrošnja električne energije 8.000,00
3.2.2. Potrošnja vode 1.500,00
3.2.3. Komunalna naknada 700,00
3.2.4. Odvoz komunalnog otpada 1.000,00
3.2.5. Osiguranje poslovnog prostora 1.500,00
3.2.6. Higenski i sanitarni materijal 500,00
3.3. Troškovi komunikacije 9.700,00
3.3.1. Telefon-ADSL 4.000,00
3.3.2.  Internet 1.500,00
3.3.3. Poštanski troškovi 1.000,00
3.3.4. HRT 2.900,00
3.3.5. Hosting 300,00
3.4. Troškovi uredskog materijala 2.800,00
3.4.1. Potrošni materijal 2.500,00
3.4.2. Stručna literatura 300,00
3.5. Bankovni troškovi (dokumentacija,javni bilježnik) 1.500,00
3.6. Knjigovodstveni servis 18.000,00
3.7. Poslovni prostor 3.500,00
3.7.1. Servis fotokopirnog stroja 1.500,00
3.7.2. Servis klima uređaja 1.000,00
3.7.3. Održavanje poslovnog prostora 1.000,00
Ukupno uredski i organizacijski troškovi 66.700,00
4. Promotivne aktivnosti  
4.1. Reklamni letak 1.000,00
4.2. Reklamne ploče (plastika,metal) 1.000,00
Ukupno promotivne aktivnosti 2.000,00
5. Ostalo
5.1. Gorivo za kombi vozilo 16.000,00
5.2. Premija osiguranja i registracija kombi vozila 6.000,00
5.3. Organizirana prehrana korisnika 66.000,00
5.4. Didatički materijal (platno za projektor, fotoaparat,radionice) 5.000,00
Ukupno ostalo 93.000,00
6. Edukacija za jačanje kapaciteta Udruge
6.1. Predavanja i radionice 1.000,00
6.2. Edukacije 500,00
edukacije Ukupno 1.500,00
UKUPNI TROŠKOVI ZA OSNOVNU DJELATNOST U 2017. 444.700,00
RB VRSTA PLANIRANIH PRIHODA IZNOS
 

1.

Lokalna samouprava
1.1. Grad Rijeka           (očekuje se) 20.000,00
1.2. Primorsko goranska županija                (očekuje se) 70.000,00
2.  Članarina
2.1. Godišnja članarina 20.000,00
2.2. Mjesečna članarina 20.000,00
3. Donacije 10.000,00
4. HZZ – ljudski resursi 88.800,00
UKUPNI PLANIRANI PRIHODI 228.800,00

 

Ostali planirani prihodi po projektima naknadno će se utvrđivati, sukladno uvjetima natječaja, te planiranim aktivnostima u projektu, odnosno programu.

Za 2017. planira se realizacija programa financiranog od strane MZOS gdje se očekuje prihod od cca 120 000,00 kn.

Planira se izrada dokumentacije u cilju dobivanja potpore od strane MSPM za osnovnu djelatnost Udruge.

Kako bi se ovaj financijski plan mogao provesti potrebno je osigurati i financijska sredstva iz različitih izvora financiranja.

 

Financijski plan pripremile:

  • Predsjednica Udruge Srce Rijeka Nives Pavlović
  • Tajnica Emi Vukonić