Kamp u Tuhelju

U organizaciji Hrvatskog saveza osoba s intelektualnim teškoćama, čiji je član i naša Udruga, u Tuheljskim Toplicama od 5. do 7. prosinca održan je kamp, u sklopu trogodišnjeg programa (2017.-2020.) “II-Kvalitetna edukacija udruga – put u nove izazove”, i pod pokroviteljstvom, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Glavna tema kampa bila je zapošljavanje osoba s intelektualnim teškoćama.

Održana su stručna predavanja koja su držala predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Krapina, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba, kao i samog Saveza.

Članovi saveza iz cijele Hrvatske razmijenili su mišljenja i iskustva te naveli primjere dobre prakse u uvođenju socijalnog poduzetništva u svoje organizacije, kao i zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama.