Novosti

Kako bi komunikacijske radionice učinili još zanimljivijima uveli smo vježbe koncentracije i memorije. Vježbe su prikazane slikovito, projicirane na platno grafoskopom, tako da u rješavanju vježbi sudjelujemo zajedno.