Predavanje – crowdfunding

U sklopu zajedničkog projekta „Filantropija – Oslonac održivih zajednica“, Udruge za razvoj civilnog društva SMART, Centra za građanske inicijative Poreč, Pučkog otvorenog učilišta Buje, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i Grada Umaga, s ciljem promoviranja filantropije i poticanja razvoja korporativne filantropije i multisektorskog pristupa te razvoja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u lokalnim zajednicama (http://www.civilnodrustvo-istra.hr/projekti/detaljnije/filantropija-oslonac-odrzhivih-zajednica#sthash.lpXP5Gmv.dpuf),  kojeg financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge, prisustvovali smo na jednom od predavanja o grupnom financiranju odnosno crowdfundingu.
Predavanje je vodio Igor Bajok iz udruge SMART, a glavni gost je bio Hrvoje Hafner, autor priručnika -Vodič za crowdfunding.
Na predavanju i prenošenjem svojih iskustava ostalih gostiju, kao i upita publike dobile smo uvid u problematiku crowdfundinga kao načina financiranja programa. Pritom smo shvatile da je za takvu aktivnost potreban jedan uigrani tim kojeg u našoj Udruzi treba tek oformiti.