Predavanje – Oralna higijena

Poučno i veselo predavanje o održavanju oralne higijene upriličile su nam Helena Glibotić Kresina dr.med., Nevenka Vlah,univ.mag.sanit.publ. i volonterka Tihana, naravno ne smijemo zaboraviti i Peru. Predavanje je dio programa – Unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Vrlo živo i veoma zorno nam je prezentirano na što treba obratiti pažnju i na koji način treba održavati zube. Najviše nam se svidjelo kako Lutak Pero, animiran od strane gđe. Nevenke, pere zube. Na kraju nas je oduševilo što nam je Tihana podjelila paste za zube i ogledalca kako bi sami provjeravali u kojem stanju su nam zubi.