Predstavljanje priručnika i Indeksa Gradovi za jednakost

U riječkoj gradskoj vijećnici 9. srpnja prisustvovali smo predstavljanju priručnika i Indeksa Gradovi za jednakost, koji je nastao u suradnji Hrvatskog pravnog centra i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Priručnik Gradovi za jednakost  detaljnije pojašnjava važnost i koristi provedbe politika jednakosti za gradove, te je namijenjen gradovima koji žele unaprijediti vlastitu praksu u ovom području.

Indeks predstavlja jednostavan alat za samoprocjenu jedinica lokalne samouprave o njihovim praksama na području jednakosti te je namijenjen promicanju izvrsnosti u području jednakosti. Sudjelovanjem u Indeksu gradovi ulaze u izbor nagrade za najuspješnije hrvatske gradove na području jednakosti.