Redovna izborna Skupština 2016.

Redovna izborna Skupština održala se u prostorijama Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Srce Rijeka, Prvog maja 14A u Rijeci.

Nakon usvajanja dnevnog reda, izvještaja o dosadašnjem radu Udruge, kao i iznošenja plana za daljnje djelovanje, glasalo se o razrješenju dosadašnjih članova tijela upravljanja i imenovanju novih.

Za predsjednicu Udruge Srce, jednoglasno je proglašena gospođa Nives Pavlović.