Uskrsnji štand u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ

U prostorijama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, održali smo Uskrsnji sajam gdje smo zainteresiranima nudili mogućnost kupnje naših radova na temu Uskrsa.

Ovo je već postala tradicija, jer smo i prijašnjih godina povodom Uskrsa u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ imali organiziranu humanitarnu prodaju naših radova.